Dříve byla Baška Voda obchodním, rybářským a zemědělským místem; nyní je pro čisté moře, krásné piniové lesy a nádherné pláže vyhledávaným cílem evropských turistů. Najdeme zde historické památky, muzeum i místa pro zábavu a odpočinek. Rovněž místní křesťanské slavnosti jsou velice zajímavé. Například den Sv. Mikuláše či Velký pátek, při kterém bývá slavnostní průvod dlouhý až 15 kilometrů.
(ZDROJ: cs.wikipedia)

 

Zděděné od Boha a člověka, někde mezi nebem a zemí, mezi činem a snem. Od starých časů a ilyrského národa, antiky a římské Aronie až po nové časy zbyly stopy, které obohacují každého.
Archeologické nálezy svědčí o životu na území Baške Vody už čtyři tisíce let před naším letopočtem a hlavním důvodem k obydlování těchto prostorů byla pramenitá voda. V době bronzové, při stěhování kočovných plemen na Mediteran, dochází do konfliktů různých plemen kvůli pramenům pitné vody a pastvinám, a tak se na vršku Gradina uprostřed dnešního města, aby obranili pramen vody, buduje opevněná osada, která měla kamenné hradby zděné na sucho. plemena .
V antice na místě Baška Vody stávala osada Aronia, odborníci k tomuto tvrzení kromě, archeologických nálezů, nachází potvrzení i v Tabuli Peutingeriany, mapě na které je stejnojmenná osada označena právě na místě dnešní Baške Vody. V pozdní antice, od konce IV do VII století dochází k vpádu barbarských národů a tak obyvatelé Gradiny budují pevnost do které se mohli ukrýt před útoky, ale i kontrolovat vjezd do Bračského kanálu. Zbytky opevnění osady z V – VI století jsou na Gradině viditelné ještě dnes, a mnohé nalezené amfory a ostatní keramický materiál jsou důkazem o obchodních vztazích se severní Afrikou, východním Mediteranem a Černým mořem. Nedaleko Gradiny je nalezeno množství antických hrobů, a v nich mnoho předmětů (lucerny, šperky, skleněné nádoby, sošky Euterpe i Kupida atd). Kromě římských, některé nádhrobní nápisy uvádí ilirská jména, z čehož lze usoudit, že kromě nově příchozího římského obyvatelstva tu bylo hojně i autochtonního ilirského. Archeologické nálezy na širším prostoru města ukazují na existenci několik villae rusticae. V VII století dochází k vpádu Slovanů, kteří dobývají Aronii a ona zaniká.
Během následujících tisíc let neexistují důkazy o urbáním životě na pobřeží. Jen pastýři z Bastu dovádějí dobytek na pobřeží a napájí jej u bascze vode, pramene pitné vody, a tudíž se předpokládá, že první stavby jsou budovány jako přístřeší pro pastýře.
Koncem XVII století, kdy pomíjí pirátské nebezpečí, a po vyhoštětí Turků (1684), obyvatelstvo se vrací na pobřeží a pomalu staví novou osadu, jejíž jméno, Baška Voda, je prvně zaznamenáno 1688 roku. První veřejná budova je pozdně barokní kostel sv. Vavřince, postaven 1750 roku, na základech antické stavby, Kromě zemědělství se obyvatelstvo začíná zabývat rybářstvím a námořnictvem. První škola je otevřena 1845 roku, kostel sv. Mikuláše se staví v neoromantickém stylu 1889, a 1900 roku je otevřena i pošta.
Vybudováním přístaviště 1912 roku Baška Voda se stává významným přístavem této oblasti, přes něj probíhal intenzivní obchod mezi ostrovy a Zabiokovím. 
Ve třicátých letech XX století bratři Sikavica budují první baškovodský hotel Slavii který 1936 roku na Světové výstavě v Londýně byl oceněn a dostal zlatou medaily za komfort, kuchyň a dobrá vína. Spolek za zkrášlení města je založen 1933, a významnější rozvoj turistiky začíná vybudováním Jadranské magistrály. V posledních dvaceti letech se Baška Voda stala nejpopulárnějším místem střední Dalmácie, a začátkem XXI století, jako jedno z nejlépe upravených turistických míst na Jadranu, několik let za sebou dostává «Plavi cvijet» se zlatým znakem což je nejprestižnější ocenění v Chorvatsku.
(ZDROJ: tz Baska Voda)

Obrázky: 1) Kostelík sv.Lovre (1750), 2) Kostel sv.Nikole (1889), 3) Kostel Nanebevzetí Panny Marie (1636), 4) Kostelík sv.Roka (XV), 5) Kostel Všech Svatých (1999), 6) Kip sv. Nikole

  • Baška Voda, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 1
  • Baška Voda, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 2